Priser

Priser inkl moms och städutrustning när skattereduktion på 50% är gjord:

HEMSTÄD OCH FÖNSTERPUTS
220kr/timme

FLYTTSTÄD
1:a 2200 kr ca 40 kvm
2:a 2500 kr ca 60 kvm
3:a 2800 kr ca 80 kvm
4:a 3300 kr ca 100 kvm
5:a 4000 kr ca 120 kvm

KONTORSSTÄD OCH TRAPPSTÄD: ring för offert!