Priser

Priser inkl moms och städutrustning när skattereduktion på 50% är gjord:

Hemstäd och fönsterputs
200 kr/timme

Flyttstäd
1:a 2000 kr
2:a 2300 kr
3:a 2500 kr
4:a 3000 kr
5:a 3500 kr

Kontorsstäd och trappstäd: ring för offert!